Overzicht verzoeken bij commissie-regeling van werkzaamheden d.d. 27 september 2023