Gewijzigde motie van het lid Kröger c.s. t.v.v. 36410-IV-18