Position paper Retail Veiligheidsoverleg en meerdere organisaties t.b.v. rondetafelgesprek agressie en geweld tegen beroepsgroepen met een publieke functie d.d. 25 oktober 2023