Convocatie commissiedebat Ziekenhuiszorg - d.d. 29 juni 2023, 13.00 t/m 17.00