Gewijzigde motie van de leden Wassenberg en Van der Plas over toekomstige nieuwe eigenaren van honden verplichten om een cursus bij een erkende instelling te volgen (t.v.v. 35892-24)