Besluitenlijst van de procedurevergadering van de commissie voor Economische Zaken en Klimaat op 26 september 2023