Herziene convocatie commissiedebat Mijnbouw/Groningen op 28 september 2023