Besluitenlijst procedurevergadering commissie VWS d.d. 29 september 2022