Motie van het lid Tjeerd de Groot over het uitwerken van heldere en ambitieuze tussendoelen voor de transitie naar een dierwaardige veehouderij