Beslisnota bij Kamerbrief Reactie op verzoek commissie over het position paper van ‘Public Value’ van 4 mei 2023 ten behoeve van het Commissiedebat over de ‘toekomst van box 3’