Besluitenlijst procedurevergadering vaste commissie voor SZW op 12 september 2023