Amendement van de leden Erkens en Alkaya 36432-011 over het vervroegen van de afschaffing van de vrijstelling voor duaal verbruik van kolen naar 2027