Amendement van de leden Omtzigt en Leijten over het duidelijk maken dat het wetsvoorstel niet wordt ingediend vanwege institutionele vooringenomenheid, maar vanwege het structureel overtreden van de wet