Reactie SZW op brief van Boscon inzake verbetering positie van minima