Gewijzigde motie van het lid Sneller c.s. over het afschermen van en het beperken van de toegang tot gegevens in het Kadaster (t.v.v. 36171-11)