Nazending beslisnota's bij Kamerbrief antwoorden op vragen commissie over de geannoteerde agenda Eurogroep en Ecofinraad 16 en 17 oktober 2023, vervroegde aflossing GLF en jaarrapportage HVF (Kamerstuk 21501-07-1979)