Uitstel beantwoording vragen van de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport over het vervolg op de procedure Nader Onderzoek Doodsoorzaak minderjarigen (NODO-procedure).