Besluitenlijst e-mailprocedure verzoek van de leden Leijten (SP) en Dekker-Abdulaziz (D66) om een schriftelijk overleg te voeren over de Voorhang ontwerp Besluit experimenten bijhouding basisregistratie personen (Kamerstuk 29859, nr, 160) en de voorhangtermijn stuiten d.d. 29 september 2022