Beslisnota inzake verslag van de Raad Algemene Zaken van 20 september 2022