Beslisnota inzake Adviezen van het Cft inzake ENNIA