Beslisnota bij het verslag van een schriftelijk overleg over het monitoren van de emancipatie van mensen met een beperking en het instellen van een burgerberaad (Kamerstuk 30420-381)