Beslisnota bij Kamerbrief Toelichting op wetsvoorstel ter implementatie van de herziening van het Europese systeem voor handel in broeikasgasemissierechten (EU ETS),