Amendement van het lid Van der Lee c.s. 36410-XV-57 t.v.v. nr. 7 over middelen voor een verhoging van het minimumloon en van de kinderopvangtoeslag