Beslisnota bij Kamerbrief Appreciatie Commissievoorstel voor een gecoördineerde opzegging van het ECT door de Unie en Euratom