Afschrift reactie op brief Wakker Dier over ‘hittestress tijdens langeafstandstransporten’