Motie van het lid Rog over de kosten van een ruimere openstelling van het levenlanglerenkrediet