Amendement van het lid Eppink 36421-7 over het handhaven van de goingconcernwaarde van de BOR op 83%