Beslisnota inzake doelstelling Nationaal Groeifonds