Verzoek van het lid Smaling de staatssecretaris van EZ te vragen om een reactie op een brief van de Nederlandse Melkveehouders Vakbond (NMV) en hierin tevens op te nemen het tijdspad, het proces en de wijze waarop belanghebbenden al dan niet betrokken zijn bij de AMvB ter bevordering van grondgebondenheid