Amendement van het lid Inge van Dijk c.s. 36421-8 over vruchtwisseling