Verzoek van de leden Van Strien en Romke de Jong om het commissiedebat Raad voor Concurrentievermogen d.d. 27 september 2022 om te zetten in een schriftelijk overleg