Amendement Van der Lee 36418-56 over verlaging van het tarief van de eerste schijf van box 1 van de inkomstenbelasting met 0,02 procentpunt