Verzoek van het lid Pouw-Verweij (BBB) om de minister voor LZS te verzoeken een brief aan de Kamer te doen toekomen over welke ouderenzorg voor welk bedrag wordt gekort