Verzoek van het lid Straus om het algemeen overleg Vrijwillige ouderbijdrage om te zetten in een schriftelijk overleg’ (11 feb 2015).