Verzoek van de leden Bashir (SP), Van Helvert (CDA) en Jacobi (PvdA) om een brief van de minister houdende een reactie op de moties 33888 nr. 13 en 34000-A-52