Reactie op het verzoek van het lid Eerdmans, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 17 oktober 2023, over de veiligheidssituatie in Nederland naar aanleiding van de aanslag in Brussel