Verkenning van gevaarlijke stoffen in de energietransitie