Convocatie commissiedebat Economische Veiligheid en strategische autonomie op 19 juni 2024.