EU-voorstel: Mededeling – Pretoetredingshervormingen en –beleidsevaluaties COM(2024) 146 (Nederlandstalige versie)