Gewijzigde motie van het lid Paternotte c.s. over in gesprek gaan met vertegenwoordigers van de onderwijsadviesmarkt over regulering op het gebied van kwaliteit en financiële governance (t.v.v. 27923-480)