Beslisnota bij Antwoord op vragen van het lid Dijk over het bericht 'Zonder opgeleide werknemers staat de groene staalfabriek in 2030 stil' uit Trouw van 13 februari