Gewijzigde motie van het lid Dobbe over het herzien van de bezuiniging van 1 miljard die is gekoppeld aan de Hervormingsagenda Jeugd en de bezuinigingsopgave van 500 miljoen daarbovenop schrappen (t.v.v. 31839-1005)