Verzoek van de leden Tielen en Paulusma om een TB over de vaccinatiegraad voorafgaand plenaire debat donderdag a.s.