Beslisnota bij antwoord op vragen van de leden Baudet en Van Houwelingen over de Kamerbrief betreffende de staat van de oorlog in Europa d.d. 23 februari jl