Amendement van de leden de Hoop en Welzijn 36511-10 t.v.v. nr. 7 over een maximale huurverhoging gelijk aan de loonstijging of de inflatie