Beslisnota bij Antwoord op vragen van het lid Chakor over de nieuwe corruptie-index van Transparency International