Advies Afdeling advisering Raad van State inzake voorstel van wet van de leden Stoffer, Krul, Ceder en Keijzer houdende verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot het opnemen in de Grondwet van een bepaling betreffende het gezins- en familieleven