Antwoord op vragen van het lid Eerdmans over jihadistische illegalen in Nederland en de reactie van het kabinet op eerdere vragen hierover