Beslisnota bij Kamerbrief Appreciatie van de motie van de leden Idsinga en Van Eijk over de Belastingdienst intensiever laten toetsen of een belastingplichtige die als buitenlands belastingplichtige aangifte doet daadwerkelijk buitenlands belastingplichtig is (Kamerstuk 25087-334)