Beslisnota bij Antwoord op vragen van het lid Diederik van Dijk over het bericht ‘Verzorgingshuis laat stervende patiënt (87) niet meer eten, verpleger kan het niet verkroppen en gaat in de fout’